JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

„Nie wstydzę się Jezusa”

"Nie wstydzę się Jezusa" - pod takim hasłem przeżywaliśmy kolejne Spotkanie Młodych, które odbyło się w naszej Wspólnocie w sobotę 21 kwietnia. Przez praktyczne zajęcia młodzież przygotowywała się do ewangelizacji. W spotkaniach warsztatowych uczestnicy uczyli się, jak głosić Jezusa przez plakat, pantomimę, świadectwo i śpiew. Później ewangelizowali siebie nawzajem, ucząc się, ...

Kurs Dawid – człowiek według serca Bożego

Od 20 do 22 kwietnia s. Samuela i s. Marianna prowadziły Kurs Dawid w ramach formacji katechetów diecezji sandomierskiej (drugi turnus). Kurs odbywał się w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej "AUGUSTIANUM" w Radomyślu. Słuchając Słowa Bożego, wpatrywaliśmy się w historię życia Dawida (pasterza, króla, proroka i grzesznika), gdyż jest ono przykładem, ...

LECTIO DIVINA

W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym - lectio divina. "Lectio divina" jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii oraz dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje, w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Lectio divina tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie...

Kurs Tymoteusz w CMiE „Św. Pawła”

Kurs Tymoteusz. „Pisma Święte mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 3, 15). Oto jedna z myśli przewodnich Kursu Tymoteusz, który odbywał się  w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji Św. Pawła w dniach od 13 do 15 kwietnia. W kursie uczestniczyło 20 osób z różnych stron Polski, a także z Kielc i okolic. Odkrywaliśmy, jak ...

Oblicze miłosierdzia Bożego: Jezus Chrystus

Oblicze miłosierdzia Bożego: Jezus Chrystus. „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swój szczyt w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bog...

Zmartwychwstanie Chrystusa – tajemnica i wyzwanie

Zmartwychwstanie Chrystusa – tajemnica i wyzwanie Wspólnota „Koinonia św. Pawła”, ma specyficzny sposób powitania: „Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie, a my razem z Nim”. Dlaczego takie powitanie i co ono oznacza? Przede wszystkim jest to najkrótsza forma ewangelizacji. To chrześcijańskie pozdrowienie paschalne i dialog, który sam w sobie zawiera głoszenie Dobrej Nowiny, że ...

Pascha 2018 – Życzenia

„Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1,3-4). „W nadziei już jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24). Została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której ...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY