JUŻ WKRÓTCE

WYDARZENIA MINIONE

Kurs „Paweł”

Od 14 do 23 lipca w naszym Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” prowadziliśmy Kurs „Pawła”, w którym uczestniczyły osoby z różnych stron Polski. Formowaliśmy nowych ewangelizatorów dla dzieła nowej ewangelizacji. Grupa ta wyjątkowo radośnie, twórczo i wspólnotowo przygotowywała się do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który jest Jedynym naszym Zbawicielem i ...

„Koinonia św. Pawła” w Dębowcu

W tym roku po raz pierwszy wraz z grupą 10 osób pojechaliśmy do Dębowca na XXX Saletyńskie Spotkanie Młodych (10-14.07). Pobyt ten poprzedziły dwa dni przeznaczone na wędrówkę po Beskidzie Małym, integrację w grupie oraz formację duchową. Uczyliśmy się budować relacje ucznia Jezusa. To wszystko odbywało się w małej wiosce Folusz. Natomiast w Dębowcu działo się rzeczy wiele. Wsz...

Święto Patronalne i śluby wieczyste we Wspólnocie św. Pawła

29 czerwca - Uroczystość Świętych Piotra i Pawła - przeżywaliśmy Święto Patronalne naszej Wspólnoty i Odpust parafialny. Eucharystii przewodniczył ks. Paweł Tambor – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Tego dnia również s. Katarzyna Feduś złożyła śluby wieczyste we Wspólnocie św. Pawła. Dziękujemy licznie zgromadzonym parafianom, przyjaciołom i członkom wspólnoty ...

Rekolekcje dla Osób Konsekrowanych

Od 19 do 25 czerwca przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie rekolekcje dla osób konsekrowanych, które prowadził ks. Marian Królikowski. Temat rekolekcji brzmiał "Abraham – człowiek, który usłyszał i zobaczył Słowo Boga". Pochylając się nad życiem i wiarą Abrahama - człowieka Bożego, ojca mnóstwa narodów, ojca obietnicy - próbowaliśmy odkryć jakiej wiary oczekuje od nas Bóg  - Bó...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało - zgłębiamy Tajemnicę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który dając nam swoje Ciało i swoją Krew (jako Pokarm i Napój na życie wieczne) dzieli się z nami swoim życiem. Naszą wiarę tego dnia wyrażamy w sposób szczególny uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując Chrystusa w komunii św. oraz idąc w procesji z ...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY