JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Droga błogosławieństw

„Błogosławieństwa - drogi szczęścia i mowa Krzyża”. Oto temat rekolekcji, które odbywały się w naszej Wspólnocie od 16 do 18 lutego. Odkrywaliśmy drogę błogosławieństw, którą wytyczył dla Jezus Chrystus w Ewangelii i którą kroczył On sam. Jezus wygłosił błogosławieństwa, aby objawić drogę, na której On znalazł szczęście, pełnię człowieczeństwa: jest to jednak szczęście za wielk...

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt. 24,12) Drodzy Bracia i Siostry! Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia” (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym se...

LECTIO DIVINA

W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym - lectio divina. "Lectio divina" jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii oraz dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje, w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Lectio divina tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie...

Kurs Nowe Życie z Bogiem w CMiE

Od 3 do 4 lutego w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "św. Pawła" odbył się Kurs "Nowe Życie z Bogiem". Wśród uczestników były między innymi osoby, które w ramach Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego (prowadzonego przez naszą Wspólnotę) przygotowują się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Każdy z uczestników mógł odnowić swą więź z Bogiem, odkrywając Jego odwieczną miłość i o...

Zapraszamy na spotkania formacyjne „BIBLIA jest dla ciebie”

„Pisma Święte mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu w Chrystusie Jezusie” (por. 2 Tm 3,14-17). Wierzymy w moc Słowa Bożego, gdyż ono  zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem. Natchnione Duchem Świętym, jedynie Słowo zawarte w Piśmie Świętym ma zdolność objawić nam „Boży projekt życia” dla każdego człowieka. Chociaż „szacunek katolików d...

Święto Patronalne

25 stycznia – w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła – przeżywaliśmy Święto Patronalne naszej Wspólnoty i odpust w Parafii. Zgromadzeni na Eucharystii, której przewodniczył ks. biskup Jan Piotrowski, uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa, naszego Pana i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Wspólnoty i Parafii. Modliliśmy się, abyśmy na wzór św. Pawła (Apostoła Narodów) w...

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

W dniach od 19 do 21 stycznia przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie Kurs poświęcony modlitwie charyzmatycznej. Razem odkrywaliśmy, czym jest modlitwa przeżywana w duchu Pięćdziesiątnicy i jak należy czynnie w niej uczestniczyć. Poznawaliśmy treść modlitwy charyzmatycznej oraz zasady budowania jedności na modlitwie wspólnotowej. W tym czasie mogliśmy wspólnie uwielbiać Pana, odkrywa...

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan został przygotowany przez chrześcijan z Karaibów, którzy pochodzą z wielu tradycji, ale wszyscy dostrzegają rękę Boga działającego na rzecz zakończenia niewolnictwa. Jest to jednoczące doświadczenie zbawczego działania Boga, które przynosi wolność. Zaproponowali zatem temat tego tygodnia, który brzmi: Prawica Twoja wsławiła się m...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY