JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na spotkania formacyjne „BIBLIA jest dla ciebie”

„Pisma Święte mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu w Chrystusie Jezusie” (por. 2 Tm 3,14-17). Wierzymy w moc Słowa Bożego, gdyż ono  zmienia jakość naszego życia: nic nie pozostaje takie jak przedtem. Natchnione Duchem Świętym, jedynie Słowo zawarte w Piśmie Świętym ma zdolność objawić nam „Boży projekt życia” dla każdego człowieka. Chociaż „szacunek katolików d...

Rekolekcje dla kleryków

Od 19 do 22 września nasza Wspólnota prowadziła rekolekcje dla kandydatów na alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Słuchając Słowa Bożego kandydaci mogli odkrywać dar nowego życia otrzymany od Boga, który jest Miłością. Był czas na modlitwę, podczas której kandydaci mogli rozeznawać i umocnić swoje powołanie oraz powierzyć swoje życie Chrystusowi jako Panu. Nie zab...

LECTIO DIVINA

W naszej Wspólnocie poświęcamy każdego dnia 2h na modlitwę Słowem Bożym - lectio divina. "Lectio divina" jest darem wywodzącym się z żydowskiej tradycji lektury Biblii oraz dziedzictwem wielkiej tradycji hermeneutyki patrystycznej, która poszukuje, w jaki sposób przełożyć biblijny tekst na życie. Lectio divina tak prowadzi człowieka, aby utkwił on swoje spojrzenie na Chrystusie...

Spotkanie rodzin

W sobotę 16 września odbyło się w naszej Wspólnocie spotkanie rodzin. Rodzice uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym „Kerygmat drogą do wspólnoty”, podczas którego był także czas dzielenia się świadectwem swojej wiary i wzrastania we wspólnocie. Dla dzieci i młodzieży przewidziany były oddzielny program: słuchanie słowa Bożego, projekcja, śpiew, pantomima, podchody, itd. Następn...

Świadectwo

"Bóg jest miłością" (1 J 4, 16) i "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni" (1 Tm 2, 4). Posłał swego Syna, "aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Boski plan zbawienia toczył się, a ja byłam jakby gdzieś obok – obserwatorem, raczej skupionym na sobie. Pewnie dlatego dojrzewałam do uczestnictwa w kursie Pawła kilka lat… bo Bóg zaprasz...

Rekolekcje kapłańskie

„PARAFIA, LITURGIA, EWANGELIZACJA”. Oto temat tegorocznych rekolekcji kapłańskich, które odbyły się od 4 do 7 września. Wielką troską Kościoła jest to, aby wspólnota chrześcijańska, jaką jest parafia (a w konsekwencji każdy chrześcijanin), została najpierw prawdziwie (z)ewangelizowana, czyli doszła do wiary dojrzałej i przemyślanej, zanim zostanie rzucona w misję ewangelizacyjn...

Rekolekcje dla księży z Włoch

Od 28 sierpnia do 2 września gościliśmy w naszej Wspólnocie grupę 21 księży z Włoch – z diecezji Pescara-Penne – wraz z Księdzem Arcybiskupem Tommaso Valentinetti. Księża przeżywali swoje rekolekcje i pielgrzymowali do różnych miejsc w okolicy (między innymi do Częstochowy, Łagiewnik, Auschwitz, na Święty Krzyż). Wdzięczni za gościnność i umocnieni wiarą chrześcijan w Polsce w ...

Wyjazd dzieci i młodzieży do Kasiny Wielkiej

Już od kilku lat nasza Wspólnota organizuje w wakacje wyjazdy rekolekcyjno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, którzy gromadzą się przy naszej Wspólnocie lub są w jakiś sposób z nami związani. W tym roku 16 osobowa grupa "młodych ewangelizatorów" spędziła z nami tydzień w Kasinie Wielkiej (Beskid Wyspowy). Tegorocznym tematem wyjazdu były "Osiem relacji ucznia Jezusa". Nasze w...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY