JUŻ WKRÓTCE

AKTUALNOŚCI

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2020

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20) Drodzy bracia i siostry! Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajem...

Sakrament bierzmowania

W niedzielę 23 lutego podczas Eucharystii 14 osób dorosłych z terenu naszej diecezji oraz 3 osoby z naszej Parafii przyjęły sakrament bierzmowania w ramach Diecezjalnego Ośrodku Katechumenalnego „św. Pawła”. Bardzo się cieszymy i życzymy wytrwałości na drodze naśladowania Chrystusa. „Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrze...

Formacja dla katechetów

Od 21 do 23 lutego s. Samuela i s. Marianna z naszej Wspólnoty prowadziły Kurs "Abba, Ojcze" dla katechetów z diecezji sandomierskiej. Kurs odbywał się w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej "AUGUSTIANUM" w Radomyślu. Podczas tej formacji zgłębiana była modlitwa "Ojcze nasz", która jest Słowem Boga, Słowem o Bogu i Słowem do Boga. Kurs „Abba, Ojcze” wprowa...

Żyć jako synowie Boga

"Jak wielkie jest zatem miłosierdzie Pana i jakże wielkie bogactwo Jego łagodności i dobroci względem nas, skoro chciał, abyśmy modlitwę odmawiali w obliczu Boga i zwracali się do Niego jak do Ojca, abyśmy nazywali się synami Bożymi jak Chrystus jest Synem Bożym. Nikt z nas nie ośmieliłby się bowiem wymówić w czasie modlitwy tego imienia, gdyby On sam nie pozwolił się nam w tak...

Spotkania środowe: Eucharystia daje życie

Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, tworzy czasy i przestrzenie łaski, kiedy podejmuje pewne okazje do specjalnych treści religijnych i odpowiednich środków uświęcenia, i kiedy zwołuje wspólnotę wierzących, aby ją odnowić w życiu i jej misji. Takim czasem łaski, jest trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (KEP) "Eucharystia - Źródło, Szczyt i Misja Kościoła", ...

Niedziela – Dzień Pański

"Dzień Pański, dzień zmartwychwstania, dzień chrześcijan, nasz dzień - stąd też nazywa się dniem Pańskim (Dominica), bo w niedzielę Pan jako zwycięzca wstąpił do Ojca. Nazwany jest także przez pogan Dniem Słońca, i my to także chętnie wyznajemy, bo dziś narodziło się Słońce świata, dziś narodziło się Słońce sprawiedliwości, na którego skrzydłach jest uzdrowienie".   ...

Kurs Nowe Życie z Bogiem w CMiE „Św. Pawła”

"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest Słowo Chrystusa" (Rz 10,17). Od 8 do 9 lutego s. Franciszka, s. Kinga i ks. Sylwester prowadzili Kurs "Nowe Życie z Bogiem". Był to czas słuchania Słowa Bożego, które rodzi w naszych sercach wiarę. Uczestnikami były między innymi osoby dorosłe przygotowujące się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (w ramach Di...

Sakramenty Wtajemniczenia Chrześcijańskiego

05 lutego w Diecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym "św. Pawła" Cezary przyjął sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię. Cieszymy się z kolejnej osoby, która świadomie wybierając Chrystusa, stała się członkiem wspólnoty Kościoła. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego ...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY