JUŻ WKRÓTCE

WYDARZENIA MINIONE

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało - zgłębiamy Tajemnicę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który dając nam swoje Ciało i swoją Krew (jako Pokarm i Napój na życie wieczne) dzieli się z nami swoim życiem. Naszą wiarę tego dnia wyrażamy w sposób szczególny uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując Chrystusa w komunii św. oraz idąc w procesji z ...

Święto Rodzin

11 czerwca  - w Uroczystość Trójcy Świętej - obchodziliśmy w naszej Parafii i Wspólnocie coroczne Święto Rodzin. Uwielbiając Trójcę Świętą podczas Eucharystii, prosiliśmy Boga o potrzebne łaski dla  naszych rodzin. Przez sakrament chrztu świętego Zofia Maria stała się dzieckiem Bożym oraz została przyjęta do Wspólnoty Kościoła. Eucharystia zakończyła się błogosławieńs...

Książka „Święty Paweł – pierwszy po Jedynym”

Sięgając po książkę ks. Mariana Królikowskiego „Święty Paweł – pierwszy po Jedynym”, odkrywamy, że „być chrześcijaninem” to powołanie i łaska, to dar miłosierdzia, który pociąga za sobą misję. Autor, pochylając się nad Słowem Bożym, ukazuje istotę nawrócenia chrześcijańskiego, odwołując się do życia i posługi św. Pawła Apostoła, który z wiernego i okrutnego sługi Boga, stał się...

Zesłanie Ducha Świętego

Jak co roku tydzień przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie i Parafii Nowennę. W ramach codziennych spotkań formacyjnych połączonych z modlitwą zgłębialiśmy temat modlitwy chrześcijańskiej, która jest odpowiedzią człowieka na bezinteresowną i uprzedzającą decy­zję Boga o nawiązaniu relacji z człowiekiem. Nowennę zakończyliśmy czuwaniem i E...

Kurs „Uczniowie z Emaus”

Od 26 do 28 maja prowadziliśmy Kurs „Uczniowie z Emaus” w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji "Św. Pawła". Odkrywaliśmy, czym Słowo Boże jest i co czyni w sercach tych, którzy przyjmują Je z wiarą. Odkrywaliśmy również, że wszystkie Słowa Pisma wypełniają się w Osobie Jezusa Chrystusa – Odwiecznym Słowie Ojca, które stało się Ciałem i zaprasza nas do osobistej, pełnej wiary i miło...

Wszystkie wydarzenia minione


POLECAMY